SINH HỌC 9

Sinh học - Khối 9
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

CÁC EM ĐỌC KỸ ĐỀ NHÉ!

GDCD 9_ MỸ DIỆU

GDCD - Khối 9
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

KIỂM TRA CÔNG NGHỆ 9 - LAN ANH

Công nghệ - Khối 9
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

CÁC EM LÀM BÀI CẨN THẬN

KIỂM TRA MÔN TIN HỌC 9_NĂM HỌC 2021-2022

Tin học - Khối 9
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

KIỂM TRA MÔN TOÁN_LỚP 11_THẦY TƯ

Toán học - Khối 11
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

LỊCH SỬ 11 - CÔ DUNG

Lịch sử - Khối 11
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII MÔN ĐỊA LÍ - THẦY HÙNG

Địa lí - Khối 11
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

SINH HỌC 11

Sinh học - Khối 11
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

Các em đọc kĩ đề và làm bài cẩn thận nhé.

GDCD 11 _ MỸ DIỆU

GDCD - Khối 11
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

KIỂM TRA CÔNG NGHỆ 11-LAN ANH

Công nghệ - Khối 11
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

CÁC EM DÒ LẠI CÁC ĐÁP ÁN TRƯỚC KHI NỘP BÀI.

KIỂM TRA MÔN TIN HỌC 11_NĂM HỌC 2021-2022

Tin học - Khối 11
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

KIỂM TRA BỔ SUNG QP 11 1TIẾT

GDQP - Khối 11
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ GDQP 11

GDQP - Khối 11
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

HOÁ 12_CÔ KHÁNH HOÀ

Hóa học - Khối 12
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

KIỂM TRA CÔNG NGHỆ 12 - LAN ANH

Công nghệ - Khối 12
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

CÁC EM LÀM BÀI KIỂM TRA CÔNG NGHỆ 12

KIỂM TRA MÔN TIN HỌC 12_NĂM HỌC 2021-2022

Tin học - Khối 12
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

QP-AN 12

GDQP - Khối 12
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

ĐÂY LÀ BÀI THI CUỐI HKI MÔN QP-AN 12. YÊU CẦU HS LÀM BÀI THI NGHIÊM TÚC! 

kiem tra qp-an 12

GDQP - Khối 12
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt