GDCD 7_ MỸ DIỆU

GDCD - Khối 7
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

KIỂM TRA MÔN TIN 7_THẦY THỊNH

Tin học - Khối 7
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

KT - THỬ GIỮA HK1 - TIN 7 - CÔ HIỀN

Tin học - Khối 7
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 - CÔ DUNG, CÔ NGÁT

Lịch sử và Địa lí - Khối 7
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

TOÁN 8_THANH HOA

Toán học - Khối 8
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

ĐÂY LÀ BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I. ĐỀ NGHỊ CÁC EM LÀM BÀI NGHIÊM TÚC.

TOÁN 8 - ĐỀ A- CÔ KIM OANH

Toán học - Khối 8
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

KT - TOÁN 8

KIỂM TRA VẬT LÍ 8-LAN ANH

Vật lí - Khối 8
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

CÁC EM ĐỌC KĨ ĐỀ VÀ LÀM BÀI CẨN THẬN.

HÓA 8 - CÔ THÚY

Hóa học - Khối 8
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

ĐÂY LÀ BÀI THI CUỐI HKII MÔN HÓA 8. YÊU CẦU HỌC SINH LÀM BÀI THI NGHIÊM TÚC!

LỊCH SỬ 8 - CÔ DUNG

Lịch sử - Khối 8
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

ĐỊA LÍ 8 - NGÁT

Địa lí - Khối 8
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI KÌ THI CUỐI HỌC KÌ II - MÔN ĐỊA LÍ 8. NĂM HỌC 2022 - 2023 CHÚC CÁC EM ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG KÌ THI.

SINH HỌC 8 - CÔ LOAN

Sinh học - Khối 8
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

GDCD 8 _ MỸ DIỆU

GDCD - Khối 8
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

KIỂM TRA CÔNG NGHỆ 8 - LAN ANH

Công nghệ - Khối 8
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

CÁC EM LÀM BÀI CẨN THẬN

KIỂM TRA MÔN TIN HỌC 8_NĂM HỌC 2021-2022

Tin học - Khối 8
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

KIỂM TRA VẬT LÍ 9-LAN ANH

Vật lí - Khối 9
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

CÁC EM LÀM BÀI CẨN THẬN

HÓA 9 - CÔ THÚY

Hóa học - Khối 9
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

ĐÂY LÀ BÀI THI CUỐI HKII MÔN HÓA HỌC 9. ĐỀ NGHỊ HỌC SINH LÀM BÀI NGHIÊM TÚC!

LỊCH SỬ 9 - CÔ DUNG

Lịch sử - Khối 9
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

ĐỊA LÍ 9 - CÔ NGÁT

Địa lí - Khối 9
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI KÌ THI CUỐI HỌC KÌ II - MÔN ĐỊA LÍ 9. NH: 2022 - 2023. CHÚC CÁC EM ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG KÌ THI.