TOÁN 9_BÍCH HUYỀN

Toán học - Khối 9
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

ĐÂY LÀ CÁC KHOÁ THI TOÁN 9 - CÔ BÍCH HUYỀN. ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN LÀM BÀI NGHIÊM TÚC, ĐẠT HIỆU QUẢ CAO.

VĂN 9 - CÔ KIỀU

Ngữ văn - Khối 9
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

CHÚC CÁC EM HOÀN THÀNH BÀI TỐT.

TIẾNG ANH 11 - CÔ SƯƠNG

Tiếng Anh PT - Khối 11
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

CÁC BẠN ĐANG THAM GIA KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH 11

NGỮ VĂN 11 _CÔ HÀ

Ngữ văn - Khối 11
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

Các em làm bài nghiêm túc, tất cả bắt buộc phải mở camera. Chúc các em thi tốt.

VẬT LÍ 11_CÔ HUỲNH VÂN

Vật lí - Khối 11
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

BẠN ĐANG VÀO PHÒNG KIỂM TRA MÔN VẬT LÍ 11- CÔ HUỲNH VÂN.

TIẾNG ANH 12_THẦY BÌNH

Tiếng Anh PT - Khối 12
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

CÁC BẠN ĐANG VÀO KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12.

NGỮ VĂN 12_THẦY TẤN

Ngữ văn - Khối 12
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

CÁC BẠN ĐANG THAM GIA CUỘC THI NGỮA VĂN 12.

KIỂM TRA GIỮA KÌ II_MÔN ĐỊA LÍ_THẦY HÙNG

Địa lí - Khối 12
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

ĐỊA LÝ 12_THẦY HÙNG

Địa lí - Khối 12
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

CÁC BẠN ĐANG THAM GIA KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÝ 12. CÁC BẠN LÀM BÀI NGHIÊM TÚC, ĐẠT HIỆU QUẢ CAO NHÉ.

SINH12-CÔ LOAN

Sinh học - Khối 12
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

KIỂM TRA TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2022-2023

Tin học - Khối 6
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

KIỂM TRA TOÁN LỚP 1

Toán - Khối 1
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

CHÚC CÁC CON LÀM BÀI TỐT!

KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1

Tiếng Việt - Khối 1
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

Chúc các con đạt kết quả tốt nhất.

LỚP 2_TOÁN-TIẾNG VIỆT KIỂM TRA GIỮA KÌ II

Tiếng Việt - Khối 2
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

CHÚC CÁC CON LÀM BÀI THẬT TỐT.

TIẾNG ANH LỚP 2 - CÔ VI

Tiếng Anh - Khối 2
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

TIẾNG VIỆT KHỐI 3 _KIỂM TRA GIỮA KÌ II

Tiếng Việt - Khối 3
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

CÁC CON LÀM CẨN THẬN BÀI KIỂM TRA. CHÚC CÁC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI KIỂM TRA.

TOÁN 3 - ĐOÀN THỦY

Toán - Khối 3
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

Các con cần làm bài nghiêm túc, cẩn thận để kì kiểm tra đạt kết quả tốt nhé! Chúc các con làm bài tốt!

KT TIN 3_THẦY THỊNH

Tin học (cấp 1) - Khối 3
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt