TIẾNG ANH LỚP 1- CÔ HÒA

Tiếng Anh - Khối 1
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

CHÚC CÁC CON LÀM BÀI TỐT !

TIẾNG ANH LỚP 3- CÔ HÒA

Tiếng Anh - Khối 3
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

CHÚC CÁC CON LÀM BÀI TỐT !

KIỂM TRA TOÁN 4_CÔ BÍCH

Toán - Khối 4
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

CHÚC CÁC CON ĐẠT KẾT QUẢ TỐT NHÉ!

KHOA HỌC 4 - CÔ TRÀ

Khoa học - Khối 4
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

CHÚC CÁC CON LÀM BÀI THẬT TỐT NHÉ!

KIỂM TRA MÔN TIN HỌC 4_NĂM HỌC 2021-2022

Tin học (cấp 1) - Khối 4
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

KIỂM TRA KHOA HỌC 5 - CÔ NHUNG

Khoa học - Khối 5
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

CHÚC CÁC EM LÀM BÀI ĐẠT KẾT QUẢ CAO!

TIẾNG ANH LỚP 5 - CÔ HUYỀN

Tiếng Anh - Khối 5
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

TIẾNG ANH LỚP 6 - CÔ HUYỀN

Tiếng Anh PT - Khối 6
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

VĂN 6 - CÔ KIỀU

Ngữ văn - Khối 6
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

CÁC EM HOÀN THÀNH BÀI ĐẦY ĐỦ, NGHIÊM TÚC NHÉ.

TIẾNG ANH 7A1 - CÔ THƯƠNG

Tiếng Anh PT - Khối 7
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

ĐÂY LÀ BÀI KIỂM TRA CỦA LỚP 7A1. ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN LÀM BÀI NGHIÊM TÚC, ĐẠT HIỆU QUẢ CAO.

TIẾNG ANH 7A2 - CÔ THƯƠNG

Tiếng Anh PT - Khối 7
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

ĐÂY LÀ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II CỦA LỚP 7A2. ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN LÀM BÀI NGHIÊM TÚC, ĐẠT HIỆU QUẢ CAO.

TOÁN 7 - ĐỀ B - CÔ KIM OANH

Toán học - Khối 7
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

KT KÌ I - TOÁN 7

NGỮ VĂN 7 _CÔ HÀ

Ngữ văn - Khối 7
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

Các em làm bài nghiêm túc, tất cả bắt buộc phải mở camara. Chúc các em thi tốt.

TIẾNG ANH 8 - CÔ THƯƠNG

Tiếng Anh PT - Khối 8
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

ĐÂY LÀ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II CỦA LỚP 8. ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN LÀM BÀI NGHIÊM TÚC, ĐẠT HIỆU QUẢ CAO.

NGỮ VĂN 8 _CÔ HÀ

Ngữ văn - Khối 8
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

Các em làm bài nghiêm túc, tất cả bắt buộc phải mở camara. Chúc các em thi tốt.

TIẾNG ANH LỚP 9 - CÔ HUYỀN

Tiếng Anh PT - Khối 9
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

TIẾNG ANH 9 - CÔ THƯƠNG

Tiếng Anh PT - Khối 9
Đã kết thúc
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

ĐÂY LÀ BÀI KIỂM TRA TIẾNG ANH CỦA LỚP 9. ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN LÀM BÀI NGHIÊM TÚC, ĐẠT HIỆU QUẢ CAO.

KT TOÁN 9 - MÙI OANH

Toán học - Khối 9
Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt