Đã quá thời gian cho phép vào học khóa: TIẾNG ANH 7A2 - CÔ THƯƠNG.
Thời gian cho phép học bắt đầu từ 00:00 24/08/2021 đến 23:59 30/06/2022.

TIẾNG ANH 7A2 - CÔ THƯƠNG

Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông Sao Việt

Khối học:
Môn học:
Đánh giá:
Mô tả
Đề cương
Tài liệu
Đánh giá

WELCOME TO MR. HUNG'S ENGLISH CLASS.

CLASS 7A2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Be a part  of us

Be the most of you

You bring your brains

We’ll bring everything

Keep us together

The future will shine.

By:

Teacher Truong Quang Hung.

"I'm here to help, to care and to build your own future from the very moment."

Chưa có tài liệu nào
4.6
(5 lượt đánh giá)
  • 5 1
  • 4 1
  • 3 1
  • 2 1
  • 1 1
  • Bạn cần đăng kí khóa học để bình luận và đánh giá.