Hệ thống đang tải dữ liệu. Vui lòng đợi trong giây lát.
{{moment(announ.create_date).format('DD')}}/{{moment(announ.create_date).format('MM')}}
Năm {{moment(announ.create_date).format('YYYY')}}
{{moment(announ.create_date).format('DD')}}/{{moment(announ.create_date).format('MM')}}
Năm {{moment(announ.create_date).format('YYYY')}}
{{announ.title}}

{{announ.description}}

Hôm nay chưa có thông báo mới nào, vui lòng quay trở lại sau!
Hệ thống đang tải dữ liệu. Vui lòng đợi trong giây lát.
{{news.title}}

{{moment(news.update_date).format('hh:mm DD/MM/YYYY')}}

{{moment(news.create_date).format('hh:mm DD/MM/YYYY')}}

Hôm nay chưa có tin tức mới nào, vui lòng quay trở lại sau!
Hệ thống đang xử lý dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!

Nổi bật {{ course.name }}

{{course.ten_mon}} - {{course.ten_khoi}}
{{ course.ten_don_vi }}
Hệ thống đang xử lý dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!

Nổi bật {{row.name}}

{{row.ten_mon}} - {{row.ten_khoi}} {{ row.donvi_ten }}